ΕΡΕΥΝΑ

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών στα πλαίσια πολλών ερευνητικό προγραμμάτων,  συνεργάζεται στενά με παραγωγούς, άλλα πανεπιστημία και πολλούς άλλους φορείς του αμπελο-οινικού τομέα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα πιο πρόσφατα έργα στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο Οινολογίας, που βρίσκονται σε εξέληξη.

Οι τομείς έρευνας στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο
Οινολογίας είναι οι ακόλουθοι:

  1.     Αξιολόγηση ποικιλιών και κλώνων αυτών σχετικά με το οινικό δυναμικό τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γηγενείς ποικιλίες. Σκοπός της ερευνητικής μας δραστηριότητας είναι η οινική αξιολόγηση, με μικρές πειραματικές οινοποιήσεις, ορισμένων σπανίων γηγενών ποικιλιών αμπέλου
  2.  Έρευνα στα πτητικά συστατικά που διαμορφώνουν το άρωμα των οίνων Περιγραφή του αρωματικού προφίλ των ελληνικών ποικιλιών. Παρακολούθηση των πτητικών συστατικών του αρώματος κατά την ωρίμανση των σταφυλιών
  3.  Απελευθέρωση των πτητικών συστατικών κατά την αλκοολική και μηλογαλακτικη ζύμωση
  4.  Επίδραση αμπελουργικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων, (π.χ. διαχείριση της βλάστησης και της άρδευσης του αμπελώνα και επίδραση στη χημική σύσταση  των ραγών καθώς και στην ποιότητα των αντίστοιχων οίνων.
  5. Τεχνικές ωρίμανσης των οίνων
  6.  Αποστάγματα σταφυλής και παλαίωση
logo

Διεύθυνση

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Διεύθυνση Οινολογίας (Κτίριο Χασιώτη),
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιερά Οδός 86, 11855, Αθήνα, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία Τμήματος:

+30 210 5294664

Γραμματεία Π. Μ.Σ.:
+30 210 5294677

Εργαστήριο Οινολογίας:
+30 210 5294719

Email: oenology@aua.gr