Εργαστήριο Οινολογίας
και Αλκοολούχων Ποτών ΓΠΑ

Εκπαίδευση και Έρευνα
στην Οινολογία και στα Αλκοολούχα Ποτά.

Εργαστήριο Οινολογίας
και Αλκοολούχων Ποτών ΓΠΑ

Ελληνικός εκπρόσωπος του Διεθνούς Δικτύου
Oenoviti International
Ελληνικός εκπρόσωπος του IVES
(International Viticulture & Enology Society )

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Γενικά

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2015 και εκπληρώνει την βασική τριπλή υποχρέωση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, και το κοινωνικό έργο. Παρόλα αυτά,  το Εργαστήριο Οινολογίας & ζυθοποίησης αναφέρεται στο βασιλικό διάταγμα του 1920 και συνεπώς ήταν ένα από τα ιδρυτικά εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναδεικνύοντας την μεγάλη σημασία που είχε και έχει ο οίνος και ο ζύθος εδώ και 100 χρόνια στην χώρα μας. Στην συνέχεια, στο διάβα των χρόνων προφανώς ανεστάλη η λειτουργία του για να φτάσουμε στο 2015 που επανιδρύθηκε.

Image
Image
Image

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Στόχος και όραμα του νέου εργαστηρίου Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών  είναι η παροχή αφ’ενός όσο το δυνατόν καλύτερης εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αφ’ετέρου η πραγματοποίηση έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης στο αντικείμενο του σταφυλιού, των οίνων και των αποσταγμάτων.

Image
Image

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμβολή του εργαστηρίου Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών στην στελέχωση της οινοβιομηχανίας με κατάλληλα στελέχη αλλά και η βοήθεια στην επίλυση των οινικών προβλημάτων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Εργαστηρίου αυτού. Σημερα όλες οι καταξιωμένες ελληνικές οινοβιομηχανίες στελεχώνονται με αποφοίτους από το Εργαστήριο Οινολογίας.

Image
Image
Image

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων  Ποτών περιλαμβάνει ερευνητικό εργαστήριο με state-of- the- art εξοπλισμό για την προσέγγιση και ανάλυση των βιο-δραστικών συστατικών του γλεύκους και του οίνου, αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου αλλά και πειραματικό οινοποιείο, όπου πραγματοποιούνται άνω των 400 οινοποιήσεων ετησίως. Το τελευταίο απόκτημα του Εργαστηρίου είναι ο πειραματικός κλασματικός άμβυκας που θα χρησιμεύσει στις έρευνες που έχουν ξεκινήσει για τα ελληνικά αποστάγματα.

Image
Image
Image

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ OENOVITI INTERNATIONAL

Επίσης το εργαστήριο συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση οινικής στρατηγικής της χώρας αλλά και των επιμέρους περιφερειών, και συνέταξε ερευνητικές προτάσεις. Συντόνισε την Ομάδα εργασίας Άμπελος – Οίνος ως έναν από τους 13 αγροδιατροφικούς τομείς για τον σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων για το 2014-2020 για λογαριασμό της ΓΓΕΤ αλλά και στην συμβουλευτική επιτροπή για την Αγροδιατροφη για τον σχεδιασμό της περιόδου 2021-2027.  
 Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο συντόνισε και συντονίζει άνω των πέντε ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων στον Οίνο (Ηellenoinos, MU-SA, STOEV-Nemea, DIONYSUS). Κύριο έργο επίσης είναι ο συντονισμός του Υπο-έργου 2 στην Εμβληματική δράση : Oι δρόμοι των αμπελώνων.
Το εργαστήριο Οινολογίας εκπροσωπεί το Γ.Π.Α. στο διεθνές δίκτυο οινικής έρευνας ΟINOVITIS, ενός δικτύου που προάγει την έρευνα στην αμπελουργία – οινολογία σε όλο τον κόσμο.
Image
Image
Image